İzmir
Psikodrama Derneği
Categories Menu

Kurumsal Bağlantılar

  • İzmir Psikodrama Derneği, Psikodrama Dernekleri Federasyonu’nun üyesidir. Psikodrama Dernekleri Federasyonu 5 Psikodrama Derneğinin oluşturduğu bir çatı kuruluştur.

 

  • AÖPE, International Association of Group Psychotherapies (IAGP) ve  Avrupa Psikodrama Eğitim Kuruluşları Federasyonu (Federation of European Psychodrama Training Organizations – FEPTO) üyesidir.
  • AÖPE, tüm eğiticilerinden oluşan bir Eğiticiler Kurulu, bir başkan ve bir sekreteryadan oluşur.
  • Psikodrama eğitim grupları sadece AÖPE çatısı altında yürütülür.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This