İzmir
Psikodrama Derneği
Categories Menu

Posted on Oca 8, 2015 in Genel

Psikodrama Eğitimi

Derneğimizin üyesi olan eğitimcilerimiz Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Dernekleri Federasyonu (AÖPDF) çatısı altında eğitim grupları yürütmektedirler. AÖPDF’nde psikodrama eğitimine dahil olabilmek için hekim, psikolog, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, sosyal çalışmacı veya hemşire olmak gerekmektedir.

Başvuru Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Dernekleri Federasyonu (AÖPDF) web sayfasında (http://psikodramaderneklerifederasyonu.com/#) yer alan eğitim başvuru formu doldurulmalıdır. Başvurunun kabul edilmesi durumunda o yıl açılacak eğitim grubu için üye listeye alınır ve başvuru sahibi eğitim yürütecek eğiticiler tarafından çalışma günleri, yeri ve koşulları ile ilgili bilgilendirilir.

Tüm eğitim süreci en az dört en fazla sekiz yılda tamamlanmaktadır. Eğitimler her yıl Ekim ve Haziran ayları arasında yürütülmektedir.

Eğitimlerin her bir birimi 45 dakika sürer ve belge almış bir psikodramatist olabilmek için en az süre toplam 948 birimdir ve bu süre 880 birim olan FEPTO Minimal Eğitim Standardına uygundur. Genel uygulama ayda bir hafta sonu çalışmak şeklindedir. Eğitim programının içeriği uygulamalı ve kuramsal olmak üzere iç içe olarak yürütülür.

Eğitim süreci hazırlık, temel ve ileri aşama olmak üzere üç aşamalıdır. Temel aşamanın bitişindeki değerlendirme sonrası başarılı olan adaylar “Psikodrama Asistanı” belgesi almaya hak kazanırlar. İleri aşamaya devam eden ve yazılı bir tez çalışması ile süreci tamamlayanlar “”Psikodrama Terapisti” ya da “Psikodrama  Yöneticisi” belgesi alırlar.

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest

Share This